Zoeken
Jaarverslag 2018

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, dus: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

  • Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
  • Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
  • Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij.
Jaarverslag 2018
1090