Zoeken
Jaarverslag 2018

Ook in 2018 is gewerkt aan verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Er is een nieuw beleidsplan gemaakt en vastgesteld. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen, zoals deze in het excellentieplan zijn opgenomen. In het verslagjaar zijn in de sector Gezondheidszorg de meeste internationale stages uitgevoerd, met name in ziekenhuizen in België en Suriname. Verder waren enkele van onze studenten te vinden in Groot-Brittannië, Afrika en Canada. Ook werden werkweken georganiseerd naar onder andere Roemenië. Er zijn contacten gelegd om te komen tot partnerschappen.

Jaarverslag 2018
1089