Zoeken
Jaarverslag 2018

Het Hoornbeeck College biedt opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

  • Dienstverlening: opleidingen voor beveiliging, facilitair en helpende zorg & welzijn.
  • Economie: opleidingen voor commercieel, financieel, logistiek, retail en secretarieel.
  • Zorg & Welzijn: opleidingen voor verzorgende, mbo-verpleegkundige, doktersassistent, maatschappelijke zorg, sociaal maatschappelijk werk en pedagogisch werk.
  • Techniek & ICT: opleidingen voor bouwkunde, elektrotechniek, ict, infra, installatietechniek, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus en in verschillende leerwegen. In het komende jaar kijkt het Hoornbeeck College opnieuw naar mogelijkheden om het opleidingenportfolio verder uit te breiden.

Het uitgangspunt bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio van bestaande en nieuwe opleidingen is dat de opleidingen voldoende arbeidsmarktperspectief moeten hebben en doelmatig zijn: dat is onze zorgplicht naar onze studenten. De Wet macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht werd, is voor ons overigens bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio wel een belemmerende factor en vraagt veel overleg en afstemming door het College van Bestuur met de andere ROC’s in de verschillende regio’s.

Verdeling studenten over sectoren

Jaarverslag 2018
1085