Zoeken
Jaarverslag 2018

Een nieuwe loot aan de Hoornbeeck-stam is het practoraat. Onder de titel “Onderwijs Online” is dit practoraat in augustus 2017 van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar. De heer drs. K. van der Laan MEd is benoemd als practor. Hij heeft eveneens een kenniskring en klankbordgroep als ondersteuning. De onderzoeksvraag van dit practoraat is: Op welke wijze de mediawijsheid van docenten en studenten binnen het mbo-onderwijs kan worden bevorderd, waarbij het doel is om het onderwijs te verbeteren en waarin de gevraagde competenties vanuit het werkveld een plaats krijgen. Via publicaties, filmpjes en cursussen gaf het practoraat aandacht aan het omgaan met sociale media en het gebruik van digitale leermiddelen in de les. De tweede opdracht van het practoraat, namelijk de verbinding leggen met de digitale ontwikkelingen in het arbeidsveld, is in het verslagjaar opgepakt.

Jaarverslag 2018
1082