Zoeken
Jaarverslag 2014

Wat heb ik eraan? Met die vraag is het cursusjaar 2014-2015 van het Hoornbeeck College geopend. Wat heb ik aan de school? Daarbij gaat het over het nut van ons onderwijs, over het gebruik van de gaven die we hebben gekregen. Elk cursusjaar beginnen we in de kerk. Samen met de studenten, hun ouders en het personeel van de school. Gezin, kerk en school zijn in ons onderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze vormen een eenheid; een lijn die ook in dit jaarverslag zichtbaar is.
 
Ouders en studenten kiezen bewust voor reformatorisch onderwijs. Onderwijs dat door de overheid gefinancierd wordt. Dat vraagt om verantwoording. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van  de  wijze  waarop  we  in  2014  invulling  gaven  aan  het  onderwijs.  Met  ruime  aandacht  voor toerusting en vorming, in verbondenheid met Gods Woord.
 
Dit jaarverslag gaat over onderwijszaken. Onderwijsaanbod, organisatie, onderwijsresultaten en alle relevante  financiële  zaken  eromheen.  Allemaal  belangrijke  zaken.  Belangrijker  echter  zijn  onze mensen: de docenten en het ondersteunende personeel in contact met studenten. Mensen vormen het hart van ons onderwijs.
 
Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over het onderwijs. 
 
Het College van Bestuur,
 
drs. D. van Meeuwen, lid
drs. W.J. de Potter, voorzitter

Jaarverslag 2014
421