Zoeken
Jaarverslag 2014

Het beleid van het Hoornbeeck College is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement te behalen. Het College van Bestuur heeft besloten om daarbij uitsluitend gebruik te maken van deposito’s en (internet)spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A-rating als kredietwaardigheid. De oorspronkelijk afgesloten kredietfaciliteit van 20,0 miljoen euro wordt ten dele benut. Per ultimo 2014 wordt 8,5 miljoen euro geleend bij externe kredietinstellingen ter financiering van investeringen in huisvesting. De rentes over deze leningen bedragen gemiddeld 4,1% en hebben een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.

Jaarverslag 2014
456