Zoeken
Jaarverslag 2014

Voor de komende jaren wordt, na een periode van groei van het aantal studenten, een zekere stabilisatie verwacht. Als gevolg daarvan zullen de exploitatielasten stabiliseren terwijl de baten in verband met de z.g. t-2 financiering nog een jaar zullen toenemen. Daardoor wordt in 2015 een exploitatieoverschot verwacht. Ook de jaren daarna wordt een positief exploitatieresultaat verwacht. Dit is noodzakelijk om onder meer toekomstige investeringen in huisvesting in Rotterdam, Goes en Gouda te kunnen financieren.

Jaarverslag 2014
455