Zoeken
Jaarverslag 2014

De balanspositie van het Hoornbeeck College is goed. Dit blijkt onder meer uit de solvabiliteit. De solvabiliteit is een kengetal dat het eigen vermogen uitdrukt in een percentage van het totale vermogen. Voor het Hoornbeeck College ontstaat dan het volgende beeld:

Voor het Hoornbeeck College is de solvabiliteit boven de gestelde ondergrens. Deze ondergrens voor het MBO is vanaf 2012 verhoogd van 20% naar 30%. Uit de financiële benchmark van de MBO-raad over het boekjaar 2013 blijkt dat de solvabiliteit van de MBO-sector als geheel 51,5% bedraagt.

Jaarverslag 2014
452