Zoeken
Jaarverslag 2014

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In 2012 is een wervings- en mediacampagne ingezet. Deze campagne hebben we in 2014 voortgezet. Inmiddels heeft de Stichting al meerdere ouders en studenten die zich geconfronteerd zagen met hoge (reis)kosten, kunnen ondersteunen. De Stichting heeft een eigen jaarverslag.

Jaarverslag 2014
450