Zoeken
Jaarverslag 2014

ICT
Alle locaties zijn voorzien van een dekkend draadloos netwerk. Daardoor kan het personeel op elke locatie met zowel schoolapparatuur als met eigen laptop, tablet of telefoon verbinding maken met het netwerk en gebruik maken van Internet. 
 
In  overleg  met  de  afdeling  ICT-onderwijs  is  het  applicatielandschap  geüpdatet  in  een  virtuele omgeving.  Voor  het  registeren  en  verwerken  van  ICT-gerelateerde  meldingen  is  het  bestaande systeem gemigreerd naar een nieuwe versie voor een betere dienstverlening aan de organisatie. Verder hebben we gewerkt aan uniformering van de infrastructuur om de beheerslast zo laag en eenvoudig mogelijk te houden.
 
Informatisering

  • De  gesprekken  rond  de  intake,  Student  Studie  &  Handicap  en  studieloopbaanbegeleiding worden digitaal vastgelegd.
  • Het nieuwe SharePoint-portaal is ontwikkeld en gereed voor implementatie.
  • Er  is  gekozen  voor  een  bpv-Matchingsmodule.  De  studenten  kunnen  zelf  zoeken  naar  een geschikt leerbedrijf voor de bpv. Deze module moet nog worden geïmplementeerd.
  • De  onderwijslogistieke  module,  waarin  de  jaarplanning  en  de  operationele  planning  wordt vastgelegd, is geïmplementeerd.
  • Via  een  Europese  aanbesteding  hebben  we  een  nieuwe  leverancier  voor  repro  en  printers geselecteerd. Alle printers en multifunctionals zijn vervangen. 
  • Dit jaar hebben we een nieuw wachtwoordbeleid ingevoerd. 

 

Jaarverslag 2014
446