Zoeken
Jaarverslag 2014

In 2013 heeft de gemeente Rotterdam op de locatie aan de Carnissesingel onderzoek gedaan naar het melden van verzuim en voortijdig schoolverlaten bij drie opleidingen: Zorghulp, Helpende Zorg &  Welzijn  en  Handel  &  ICT.  De  locatie  kreeg  daarvoor  een  voldoende.  De  meldingen  van  alle opleidingen worden op dezelfde wijze verwerkt en daardoor heeft in het kalenderjaar 2014 geen controle meer plaatsgevonden. Bij een vervolgcontrole stemt de gemeente Rotterdam de controle goed af met het Hoornbeeck College, zodat er efficiënt gecontroleerd kan worden.

Jaarverslag 2014
442