Zoeken
Jaarverslag 2014

In  2013  hebben  we  leerbedrijven  gevraagd  wat  ze  van  het  Hoornbeeck  College  vinden.  Uit  dat onderzoek bleek, dat zij over het algemeen tevreden zijn. 

De  respons  van  leerbedrijven  op  dit  onderzoek  is  hoog  genoeg  om  conclusies  te  trekken  op instellingsniveau. We streven ernaar om de respons dusdanig te verhogen dat we op teamniveau kunnen rapporteren over de tevredenheid van leerbedrijven.
 
De verbeterpunten die uit het onderzoek onder leerbedrijven naar voren zijn gekomen:

  1. Voorlichting aan de student over:
    •  het bpv-fonds;
    •  de instructie over de examinering in de bpv;
    •  de gevolgen van het behalen van een onvoldoende voor de stage. 
  2. Informeren bpv-bedrijven door het tijdig doen toesturen van de planning met de relevante data.
  3. Duidelijkheid verschaffen over terugkomonderwijs voor stagiaires op school.
  4. Deskundigheidsbevordering bpv-docenten en praktijkbegeleiders rond de beoordeling.

Specifieke verbeteracties zijn opgenomen in de teamplannen. De voortgang van deze verbeteracties komen aan de orde in halfjaarlijkse gesprekken op basis van managementrapportage. In 2015 voeren we een vergelijkbaar onderzoek uit om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat opgeleverd hebben en daadwerkelijk leiden tot een hogere score. 

Jaarverslag 2014
440