Zoeken
Jaarverslag 2014

In  2013  heeft  onderzoeksbureau  Effectory  een  tevredenheidsonderzoek  gehouden  onder  het personeel  van  het  Hoornbeeck  College.  Dit  onderzoek  is  op  elk  mbo-college  hetzelfde,  zodat benchmarking  mogelijk  is.  Naast  de  standaardvragen  van  de  MBO  Raad  heeft  het  Hoornbeeck College eigen vragen toegevoegd.

 

Op basis van de uitkomsten hebben verbeteracties een plek gekregen in actieplannen. Deze acties gaan  vooral  in  op  het  thema  ‘bevlogenheid’,  omdat  de  score  hierop  relatief  laag  is.  Op instellingsniveau zijn we aan de slag gegaan met de thema’s ICT, communicatie en werkdruk. De resultaten  van  deze  verbeteracties  zijn  aan  bod  gekomen  in  de  halfjaarlijkse  managementrapportagegesprekken. In 2015 voeren we een vergelijkbaar onderzoek uit om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat opgeleverd hebben.

Jaarverslag 2014
439