Zoeken
Jaarverslag 2014

In 2012 hebben we voor het eerst een onderzoek verricht onder ouders naar hun waardering voor de identiteit en het onderwijs van het Hoornbeeck College. Op een 4-puntenschaal waardeerden de ouders de opleiding van hun kind(eren) met een 3.2 en het gehele college met een 3.4. Over het algemeen zijn ouders kritischer dan studenten over organisatorische aspecten van het onderwijs.
 
De  verbeterpunten  uit  dit  onderzoek  hebben  we  opgenomen  in  de  locatie-  en  teamplannen. Inmiddels hebben we deze acties geëvalueerd in halfjaarlijkse  managementrapportagegesprekken. In 2015 gaan we een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren om na te gaan of de verbeteracties een hogere score op specifieke items opleveren.

Jaarverslag 2014
425