Zoeken
Jaarverslag 2014

Het Hoornbeeck College werkt al jaren samen met toeleverende scholen om niveau 1-studenten een plek  te  kunnen  geven.  We  werken  samen  aan  de  implementatie  van  entree-opleidingen  die  de huidige  niveau  1-opleidingen  gaan  vervangen.  Daarnaast  bieden  we  op  een  aantal  scholen  voor voortgezet onderwijs BBL-opleidingen op locatie aan.
 
Het Hoornbeeck College heeft het afgelopen jaar de doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo verstevigd door samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs. Vooral de doorstroom naar  mbo-opleidingen  op niveau  2  en  3 heeft  onze aandacht  gehad. De  samenwerking  met  het Calvijn College in Zeeland in het kader van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) is gecontinueerd. Daarnaast hebben we ook met andere reformatorische vo-scholen gewerkt aan het creëren van nieuwe mogelijkheden. 
 
We sluiten graag aan bij de regionale situatie, maar willen ons eigen opleidingsaanbod niet te divers maken.  Naast  samenwerking  met  het  vmbo,  werken  we  met  het  hbo  aan  verbetering  van doorstroom om het arbeidsperspectief van studenten te vergroten. 
 
Zo  hebben  we  met  Hogeschool  Driestar  een  doorlopende  leerlijn  opgezet  voor  onze  opleiding Onderwijsassistent.  Met  de  Christelijke  Hogeschool  Ede  hebben  we  afspraken  gemaakt  rond  de opleidingen van Zorg en Welzijn.

Jaarverslag 2014
438