Zoeken
Jaarverslag 2014
  1. Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende  sector.  In  het  cursusjaar  2013-2014  zijn  er  geen  klachten  bij  deze  commissies binnengekomen. Er zijn in het verslagjaar geen officiële klachten ingediend bij de Commissie van Beroep. 
     
  2. In gevallen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten gebruik maken van de klachtenregeling. In het kader van deze regeling zijn op de locaties vertrouwenspersonen en contactpersonen aangewezen. In het verslagjaar zijn 9 klachten gemeld. Deze klachten zijn intern tot tevredenheid afgehandeld, zodat behandeling van een klacht door de externe klachtencommissie niet aan de orde was. De vertrouwenspersonen publiceren over het jaarverslag een eigen, uitgebreid jaarverslag.
Jaarverslag 2014
437