Zoeken
Jaarverslag 2014

In 2014 is gewerkt aan een verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen.

Jaarverslag 2014
435