Zoeken
Jaarverslag 2014

Het  Hoornbeeck  College  heeft  veel  contacten  en  onderhoudt  actief  relaties  met  verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren, is er een ondernemingsraad en een studentenraad. Belangrijke thema’s worden in centrale bijeenkomsten besproken. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen  school.  Het  Hoornbeeck  College  heeft  een  actieve  schoolvereniging  waarvan  ouders  lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad, die toeziet op  het  behoud  van  het  reformatorische  schoolkarakter.  Het  College  van  Bestuur  vergadert  een
aantal keer per jaar met deze raad en daarnaast zijn er ledenvergaderingen.
 
Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast nemen bedrijven en instellingen deel aan onze denktank ‘Power’ (Project Onderwijs en Werk in de Regio). In het verslagjaar hebben we één keer een themabijeenkomst gehouden met kerkenraden onder leiding van het Hoornbeeck-lectoraat. Deze bijeenkomst ging over het thema ‘Reformatorische jongerencultuur in relatie tot school en kerk’. 
 
Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voorgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten. Het Hoornbeeck heeft actief geparticipeerd in de brancheorganisatie MBO Raad en het programmamanagement MBO15.

Jaarverslag 2014
427