Zoeken

Toelatings- en benoemingsbeleid

Toelating studenten & benoeming personeel

Christelijk karakter

Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school en biedt kwalitatief goed onderwijs met Gods Woord als leidraad. Dat onderwijs willen we graag voor zoveel mogelijk reformatorische jongeren mogelijk maken. Om het christelijk karakter van de school te waarborgen vragen we van onze studenten en medewerkers dat ze de identiteit van de school onderschrijven.

Het Hoornbeeck College sluit in haar godsdienstige toerusting aan op kerk en gezin. In principe moeten de ouders van studenten en onze medewerkers belijdend en meelevend lid zijn van één van de onderstaande kerkverbanden:

  • Gereformeerde Gemeenten;
  • Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Hersteld Hervormde Kerk;
  • Hervormde Gemeenten (PKN)*;
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Christelijk Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).

* die gemeenten die zich gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en dit ook in hun beleidsplan hebben opgenomen.

Toelating studenten

Voordat studenten worden toegelaten, vullen hun ouders (of studenten van 18 jaar of ouder) een kennismakingsformulier in. Zo nodig volgt een gesprek. De uiteindelijke toelating wordt gedaan door een toelatingscommissie. De regels rond toelating worden opgesteld door de schoolvereniging* op voordracht van het College van Bestuur**. De leden van deze commissie worden benoemd door het bestuur van de schoolvereniging* en het College van Bestuur**. Het kan zijn dat een student niet wordt toegelaten. Dan kan bezwaar worden aangetekend bij de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit bestuursleden van de schoolvereniging die geen deel uitmaken van de toelatingscommissie.

Als studenten voldoen aan de criteria van ons toelatingsbeleid volgt een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op zaken als motivatie en geschiktheid voor de opleiding.

* Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

** Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Identiteitsprofiel

Na de toelating moet een onderwijsovereenkomst worden getekend. Onderdeel van deze overeenkomst is ons identiteitsprofiel. Door hier te klikken kunt u een exemplaar van deze verklaring downloaden.

Benoeming personeel

Bij het vormgeven van ons reformatorisch onderwijs neemt ons personeel een centrale plek in. Zij hebben een voorbeeldfunctie richting onze studenten. Ons personeel onderschrijft de basis zoals die bovenaan deze pagina beschreven staat. Dit zien we terug in hun het gedrag en uitstraling. We hebben in een identiteitsprofiel uitgebreider omschreven wat we van onze medewerkers verwachten. Dit profiel krijgen alle sollicitanten toegestuurd tijdens de sollicitatieprocedure.

Lees meer >>

Bekijk onze opleidingen per sector

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
260