Zoeken

Kerkenraadslid aan het woord

Ds. R.W. Mulder

Talenten gebruiken

Waarom wil je presteren? Waarom wil je een mbo-diploma halen? De motivatie om te presteren kan behoorlijk verschillen. Sommigen willen het vanwege eerzucht. Anderen worden gedreven door geldzucht. Weer anderen hebben een andere motivatie. Vanuit onszelf komen we niet verder dan een motivatie waarin eigenbelang de boventoon voert. De Bijbel stelt dit onder kritiek en noemt dit zonde. Wat trouwens ook zonde is: niet willen presteren. De gelijkenis over de talenten uit Mattheüs 25 en die over de tien ponden uit Lukas 19 laten ons duidelijk zien dat we de capaciteiten die God ons gaf, moeten gebruiken. De luie dienstknecht wordt rechtvaardig gestraft. De Heere accepteert blijkbaar niet dat wij de aan ons gegeven talenten ongebruikt laten en in plaats daarvan wat luieren. Op grond van de Bijbel word je binnen het reformatorische en christelijke onderwijs op dergelijk gedrag aangesproken. We mogen er toch vanuit gaan dat ook jij aanspreekbaar bent?

Door middel van de genoemde gelijkenissen worden wij opgeroepen om trouw en met alle gegeven talenten ons best te doen. Wat in dit verband ook opmerkenswaard is, is het feit dat we ook niet meer hoeven te doen dan we kunnen. Het juist toepassen van deze gelijkenissen bewaart voor stress en overspannenheid. Niet iedereen kan en hoeft op topniveau te presteren. De Heere houdt rekening met dat wat Hij Zelf aan ons gaf. We moeten presteren naar vermogen. Er mag verschil zijn.

Laten we er even van uitgaan dat (aanstaande) studenten van het reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs een hekel hebben aan luiheid. Dan nog blijft de vraag open staan waarom dit zo is en waarom je naar vermogen en een enkeling zelfs boven vermogen wil presteren. In het onderwijs dat op grond van en uit de Bijbel gegeven wordt, staat centraal dat er maar één goede motivatie om luiheid te haten en naar vermogen te presteren is, namelijk de eer van God. In de gelijkenissen over de talenten en de ponden blijkt duidelijk dat alles wat we kunnen van God afkomstig is en ook voor Hem als rentmeester gedaan behoort te worden. Vanuit de door God gegeven liefde is dit geen dwang, maar liefdesplicht. Het wonderlijke daarbij is dat God Zijn eigen gaven beloont vanwege het werk van Jezus Christus: het is genadeloon. Tot slot twee vragen ter bezinning: wat is jouw drive om te presteren en hoe zal het met jou gaan als je verantwoording zult moeten afleggen?

238