Zoeken

Docenten aan het woord

Dhr. H. van Hartingsveldt

Als je docent huiswerk opgeeft, maak je dat. Doe je het niet, dan loop je tegen de lamp tijdens de les. Zo ben je dat gewend. Maar dat gaat veranderen op het Hoornbeeck College! Voortaan ben je zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Maak je geen zorgen: je studieloopbaanbegeleider (SLB’er) gaat je daarbij helpen.

“Als je op het Hoornbeeck College komt, ben je vanaf dag één zelf verantwoordelijk voor je leerproces”, stelt SLB’er H. van Hartingsveldt. “De docent geeft aan welke stof er de komende tijd wordt behandeld en wat je ter voorbereiding van de les moet doen. Maar verwacht niet dat je huiswerk wordt gecontroleerd. Waarom zouden we? Het is toch in jóuw belang om actief mee te doen?”

Nee, dat de school er zo over denkt, is geen kwestie van gemakzucht. Integendeel. Het is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de beroepspraktijk. Zelfstandig werken, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel zijn maar wat belangrijk in de toekomst. “Het hoort bij een goede beroepshouding. Natuurlijk is het nieuw voor de studenten en moeten ze leren om met die vrijheid om te gaan. We spreken ze dan ook vanaf de eerste dag aan op dit punt. Daar zijn onder meer de lessen SLB voor bedoeld. We praten in die lessen met de studenten over het leerproces, hun houding, hun manier van leren en het groepsproces. Tijdens de SLB-uren doen de studenten bijvoorbeeld een leerstijlentest. Dat helpt ze om te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren.”

Van meet af aan speelt teamwork daarbij een belangrijke rol. Veel opdrachten en projecten worden in groepjes uitgevoerd. Binnen zo’n groepje kunnen studenten veel van elkaar leren. “Als SLB’er voeren we ook gesprekken met individuele studenten. Het is heel verrijkend voor studenten dat ze tijdens de opleiding kritisch naar zichzelf gaan kijken. Je ziet jonge mensen daardoor gaan groeien en bloeien. Studenten die vastlopen, krijgen extra begeleiding. Vaak ligt er persoonlijke problematiek aan ten grondslag. Wij betrekken er dan professionele hulpverleners bij. Hoeveel vrijheid en zelfstandigheid de mbo-opleiding ook biedt, niemand wordt hier zomaar in het diepe gegooid en losgelaten!”

219