Zoeken

Luther, een refo?

Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de leer in de Rooms-Katholieke Kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg heeft getimmerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Maarten Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. Daarom hecht het Hoornbeeck College veel waarde aan Hervormingsdag. In ons onderwijs staat de Bijbel, Christus en genade ook centraal: daarom noemen we onszelf 'Reformatorisch'. Die identiteit vinden we belangrijker dan welke opleiding ook. 

Waarom de Bijbel zoveel waarde heeft? Nou, omdat we de Bijbel zien als het volmaakte Woord van God waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen. Luther zette zijn ontdekking(en) op muziek. Hij schreef een lied, dat later het 'Lutherlied' werd genoemd: 

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

('Lutherlied, Een vaste Burcht is onze God') 

952