Zoeken

DuurzaamheidsChallenge

Bedenk een nieuw, duurzaam concept! Ga jij de uitdaging aan?

De organisatie Duurzaam Doen, een samenwerking tussen negen reformatorische scholen, organiseert een DuurzaamheidsChallenge. We dagen jou uit om om een concept te ontwikkelen of ontwerp te maken dat een bijdrage levert aan duurzaamheid. Iedere deelnemende school stuurt hun beste team naar de landelijke Duurzaam Doen-dag in Gouda op Deo volente 13 maart 2020 om het idee te presenteren

  • De pre-finale voor alle Hoornbeeck-teams is op 13 februari 2020.
  • De inzendingen voor deze pre-finale moeten 6 februari 2020 binnen zijn.

Criteria

  • Jullie idee is vernieuwend, innovatief en uitvoerbaar;
  • Je kunt in teams van 2 tot maximaal 4 studenten meedoen.

Meer informatie?
Op iedere locatie is er iemand bij wie je terecht kunt voor meer informatie over deze challenge. Bij deze persoon meld je ook jouw team aan.

Contactpersonen per locatie:

  • Amersfoort - dhr. Van Bentum - bej@hoornbeeck.nl (aanmelden team via hfh@hoornbeeck.nl)
  • Apeldoorn - dhr. Lindhoud - ldg@hoornbeeck.nl 
  • Goes - dhr. Timmerman - tne@hoornbeeck.nl 
  • Gouda - dhr. Van Veldhuizen - vng@hoornbeeck.nl 
  • Kampen - dhr. Van den Belt - blb@hoornbeeck.nl 
  • Rotterdam - dhr. Van Kralingen - kra@hoornbeeck.nl 

Bekijk de video hier!

1134