Zoeken

Classroom, CLIL and Cambridge Course

Informatie over 'Classroom, CLIL and Cambridge Course'

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Hoornbeeck College hard aan het werk is om het niveau van Engels te verbeteren. Dit omdat we onze studenten opleiden voor een internationaal werkveld en/of doorstroom naar het HBO. Deze Classroom, CLIL and Cambridge cursus past binnen de Hoornbeeck-brede aanpak, waarin onder andere nagedacht wordt over de vraag hoe Engels een plek kan krijgen bij andere vakken.

Deze cursus richt zich op de volgende 3 zaken:

  • Engelse taalvaardigheid
  • Inzetten van Engels in je vaklessen (CLIL)
  • Cambridge Exam training

Wat kun je verwachten?

Allereerst richten we ons op de eigen vaardigheden van de docenten. Omdat we geloven in ‘learning by doing’ worden de vier vaardigheden, spreken/presenteren, lezen, luisteren en schrijven intensief getraind. Hierbij richten we ons op taalniveaus B1-C1. Na inschrijving ontvang je een online instaptoets, zodat je te weten komt wat je taalniveau is.

Bij inzet van Engels binnen de vakles richten we ons op gebruik van Engelse materialen in de vakles. Hierbij kijken we sluiten we aan op jouw mogelijkheden, niveau van de studenten, je vakgebied, didactische mogelijkheden, enzovoorts.

Tijdens de cursus worden onder andere Cambridge materialen gebruikt die aansluiten op je instapniveau. Dat doen we om vaardigheden effectief te trainen en je de mogelijkheid te bieden om deze cursus af te ronden met een Cambridge examen.

So, do not hesitate! Join us and improve your English!

Door wie?

Exploring English. Exploring English (www.exploringenglish.nl) is geen onbekende voor het Hoornbeeck College. Wij zijn enthousiaste trainers die in het verleden hebben meegewerkt aan The English Day op HC Apeldoorn, studiereizen naar Engeland hebben georganiseerd voor Hoornbeeck personeel en diverse workshops hebben verzorgd. Op dit moment geven wij een Cambridge training aan Hoornbeeck studenten op vier locaties. Mooi om te zien dat er op diverse fronten binnen het Hoornbeeck College hard gewerkt wordt aan Engels!

Bij Exploring English werken we vanuit de overtuiging dat mensen een taal leren door blootstelling aan de taal, en door er actief mee aan de slag te gaan. De voertaal tijdens onze cursussen is daarom Engels, en we dagen deelnemers uit om Engels binnen de cursus, maar ook in de lespraktijk te gebruiken. Aan ons enthousiasme zal het niet liggen……

Waar en wanneer?

De cursus wordt in het cursusjaar 2018-2019  op onderstaande data in Amersfoort en Rotterdam gegeven van 16.00-18.00 uur:

9-10; 30-10; 27-11; 11-12; 08-01; 22-01; 12-02; 12-03; 26-03; 16-04; 07-05; 21-05

Studiebelasting?

De studiebelasting voor deze training bedraagt 60 uur. In overleg met je opleidingsmanager is het mogelijk (een deel van) de uren professionalisering/deskundigheidsbevordering voor deze training in te zetten.

Verschil met Cambridge cursus Amersfoort

Jaarlijks start in Amersfoort ook een Cambridge cursus, georganiseerd door Driestar educatief i.c.m. het Hoornbeeck- en het Van Lodenstein College. Die cursus richt zich uitsluitend op de taalvaardigheid en voorbereiding op het Cambridge examen. Deze training legt daarnaast de focus op de vraag hoe je Engels in de niet-Engelse lessen toch een plek kunt geven.

Lees meer >>

Aanmelden!

Meld je aan! Klik op 'lees meer'. 

Hierbij geef ik mij definitief op voor de cursus 'Classroom, CLIL and Cambridge Course'.

Lees meer >>

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder
1036