Zoeken

Actie!

Agenda - Acties Bonisa

Actie Bonisa

 • Hoeveel (kinder)bijbels help jij verspreiden?
 • Hoeveel MP-3 spelers neem jij voor je rekening?
 • Lukt het jou om een ayi een jaar te financieel te ondersteunen?
bonisa_mp3

Actiedoelen

 1. Bijbels in de Miao-taal (€3,50) en kinderbijbels (€5,00)
 2. MP-3 speler (€10,00) met de Bijbel in verschillende Chinese stamtalen 
 3. Hulp aan Chinese wezen en gehandicapten: Ondersteun een ayi/helper voor €100,- per maand.

Download hier je Bonisa sponsorlijst en lees hieronder wat jij kunt doen! LET OP: vul deze sponsorlijst volledig in.

Info bij Sponsorlijst
Lees dit eerst en download daarna de sponsorlijst.

Waarvoor kun je de sponsorlijst gebruiken?

Je kunt de sponsorlijst gebruiken bij diverse acties. Je kunt daarbij denken aan een lessenmarathon; fietssponsortocht; sponsoring voor aanschaf van broodjes en snacks; Bonisa zangavond of avond in je gemeente.

Hoe werkt het gebruik van sponsorlijsten?

 • Schrijf bedrijven aan en vraag of zij Bonisa Zending willen sponsoren: Leg daarbij kort uit wat Bonisa Zending is.
 • Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Zij is bewogen met de nood van mensen in China. Zij richt zich vooral op etnische minderheden en ondersteunt Christenen. Bonisa Zending ondersteunt: 
 • Bouw van kerken, bijbelscholen en het helpen ontwikkelen van christelijk onderwijs.  
 • Het verspreiden van Bijbels en reformatorische lectuur.
 • Het ondersteunen van tentenmakers en evangelisten.
 • Hulp aan etnische minderheden en gehandicapten.
 • Verwijs ook naar de website www.bonisa.nl.
 • Geef aan dat giften fiscaal aftrekbaar zijn bij opgave aan de belasting. Geef in dat geval, jouw naam, de naam van het bedrijf, het adres en het bedrag door aan Bonisa Zending via info@bonisa.nl 
 • Bonisa Zending stuurt vervolgens een factuur aan het bedrijf en de donatie komt op jouw naam te staan.
 • Vul de sponsorlijst volledig in en scan deze. Bewaar voor jezelf een kopie. Op de sponsorlijst houd je goed bij of de bedragen contant zijn gegeven of rechtstreeks overgemaakt worden aan Bonisa.
 • Stort je contante geld bij de receptie. Je krijgt daar een kaartje waar je alle gegevens opschrijft. 

Ideeën voor acties:

Verkoop tijdens pauzes

 1. Prik in overleg met je SLB/Mentor een datum, zodat deze ingepland kan worden via Google agenda. Dit voorkomt dubbele boekingen.
 2. Overleg met de conciërge en docent in de keuken (indien je gebruik wil maken van de keuken)
 3. Je kunt denken aan snacks, maar zeker ook aan gezonde voeding, tosti’s etc.
 4. Probeer ervoor te zorgen dat de producten die je aanschaft gesponsord worden door te onderhandelen met de leveranciers of sponsoring door derden. Dit verhoogt je inkomsten (gebruik de sponsorlijst)
 5. Geef PR aan je actie door in overleg met de conciërge en eventueel roostermaker affiches op te hangen en via de schermen reclame te maken.
 6. Ruim altijd je rommel goed op na afloop van een actie.
 7. Stort je contante geld bij de receptie. Je krijgt daar een kaartje waar je alle gegevens opschrijft.

Lunchpauze concert

 1. Prik in overleg met je SLB/Mentor een datum, zodat deze ingepland kan worden via Google agenda. Dit voorkomt dubbele boekingen.
 2. Overleg met de conciërge en eventueel muziekdocent.
 3. Zorg voor zoveel mogelijk sponsors (gebruik de sponsorlijst).
 4. Laat studenten geen intree betalen, maar ga wel collecteren.
 5. Geef PR aan je actie door in overleg met de conciërge en eventueel roostermaker affiches op te hangen en via de schermen reclame te maken.
 6. Ruim altijd je rommel goed op na afloop van een actie.
 7. Stort je contante geld bij de receptie. Je krijgt daar een kaartje waar je alle gegevens opschrijft.

Sponsorfietstocht

 1. Prik in overleg met je SLB/Mentor een datum, zodat deze ingepland kan worden via Google agenda. Dit voorkomt dubbele boekingen.
 2. Overleg hoe je de actie wil uitvoeren.
 3. Houdt het beperkt tot 1 klas of laat studenten inschrijven tot max. 20 deelnemers.
 4. Zorg voor zoveel mogelijk sponsors (gebruik de sponsorlijst).
 5. Tip: Fiets vanaf locatie Kampen naar Rijssen en daarna naar Amersfoort. Je kunt wellicht in overleg met andere locaties blijven slapen.
 6. Geef PR aan je actie door in overleg met de conciërge en eventueel roostermaker affiches op te hangen en via de schermen reclame te maken.
 7. Stort je contante geld bij de receptie. Je krijgt daar een kaartje waar je alle gegevens opschrijft.

Bonisa avond of Zangavond in je gemeente organiseren

 1. Prik in overleg met je SLB/Mentor een datum, zodat deze ingepland kan worden via Google agenda. Dit voorkomt dubbele boekingen. Overleg eerst met de koster en kerkenraad van je gemeente. Tip: Bekijk eerst muziek/evenementen agenda’s in je regio en via het RD.
 2. Neem contact op met Bonisa en stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl of bel naar 0252-418269. Jij zorgt dat er een Bonisa-avond op je jeugdvereniging, een zendingsavond voor kinderen, een presentatie op een vrouwenvereniging of een gemeenteavond in jouw gemeente gegeven wordt. Bonisa geeft een presentatie en het collectegeld komt op jouw naam te staan voor de actie.
 3. Zorg voor zoveel mogelijk sponsors (gebruik de sponsorlijst).
 4. Geef PR aan je actie door in overleg met de conciërge en eventueel roostermaker affiches op te hangen en via de schermen reclame te maken. Maak ook reclame in je gemeente via kerkbode e.d.
 5. Stort je contante geld bij de receptie. Je krijgt daar een kaartje waar je alle gegevens opschrijft.

Kijk voor meer informatie over Bonisa Zending op www.bonisa.nl
Vraag het gratis kwartaalblad van Bonisa aan en stuur een mail naar info@bonisa.nl
Wil je een zangavond/zendingsbijeenkomst organiseren? Stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Vragen?

Heb je vragen over verkoopacties, sponsoracties of andere vragen over de Bonisa-actie, vraag het de zendingscommissie:

 • A. van den Bos: bsa@hoornbeeck.nl
 • G. Bronkhorst: bkt@hoornbeeck.nl
 • B.H. Bosch: BhH@hoornbeeck.nl
 • W. Visscher: vcw@hoornbeeck.nl
Lees meer >>

Actie opbrengsten

Bonisa zending
Projecten
  Maak jij het verschil?
  Win een trip to China!
  569