Zoeken

BO-dag Welzijn | 03-02-2020

Hartelijk welkom!

Deo volente 3 februari 2020 hebben we onze BO-dag. Wat is ons doel en thema voor onze sector Welzijn?

Doel

Het doel van deze dag is om jou, als docent, inzicht te geven hoe jij in jouw vak het leerrendement van jouw studenten kan vergroten. Vragen waar we ons in gaan verdiepen zijn: hoe kan je studenten laten werken met leerdoelen? Hoe geef je tussentijdse feedback? Wat kan jij praktisch doen om het leerrendement zichtbaar te maken?

Programma

Deo volente 3 februari 2020

 • 08.45 uur Inloop met koffie
 • 09.00 uur Opening door Ad Blonk
 • 09.15 uur Lezing "het vergroten van het leerrendement en het werken met leerdoelen; hoe doe je dat?“ door Ilona Wevers, Vernieuwenderwijs
 • 10.00 uur Workshopronde I
 • 10.40 uur Pauze
 • 11.00 uur Workshopronde II
 • 11.35 uur wissel
 • 11.40 uur Workshopronde III
 • 12.20 uur Lunch
 • 13.00 uur Intervisie (keuze)
 • 13.50 uur Teamsessie
 • 14.30 uur Afsluiting

We verwachten alle collega’s welzijn: van harte welkom!
Vul het formulier hieronder in om je aan te melden voor deze dag en maak jouw keuze voor jouw intervisie cluster!

Aanmelding & keuze intervisie cluster

Lees meer >>

Programma toegelicht: workshops & intervisie

De dag willen we na de opening starten met een lezing waarin het thema wordt neergezet vanuit Vernieuwenderwijs door Ilona Wevers.
Er zijn 3 workshops die je ook alle 3 volgt. Hiervoor word je na aanmelding ingedeeld. De workshops zijn:

 1. Toetsen en leerrendement door Peter Hakvoort;
 2. Kennistoetsenbank door Wil de Groot-Bolluijt;
 3. Leerrendement vergroten; hoe doe je dat? Door Ilona Wevers.

Na de pauze organiseren we een intervisie waarin je met vakgenoten nadenkt over de uitwerking van het thema voor jouw vak met alvast een doorkijk naar het onderwijsprogramma van periode 3.

Doel:
Het verwerken van wat je gehoord hebt en het reflecteren op je eigen lespraktijk en leren van elkaars ervaringen. Hiermee als docenten elkaar inspireren!

Centrale intervisie vraag:
Hoe gebruik je leerdoelen/toetsen/opdrachten/boeken in je vak? Met een doorkijk naar periode 3!

Opbrengst:
Suggesties en ideeën oogsten voor de dagelijkse lespraktijk om te komen tot concrete actiepunten voor lesperiode 3.

Intervisie clusters

Bijbehorende vakken

Intervisie leider

MZ-vakken

Agogiek, methodisch werken, werkveld, communicatie, OPS

Gert Guiljam

PW-vakken

Pedagogiek, OPS, methodisch werken, communicatie

Albert van Hell

Zorgvakken

PZ, AN, VPV, VT, EHBO

Ria Wassink

MCV

Muziek, drama, sport & spel, beeldende vorming

Alberdien Dijkshoorn

Generiek

Engels, Rekenen, Burgerschap, Nederlands, Godsdienst

Wicher Hoeve

 

Teamsessie:
Het doel van de teamsessie is het inventariseren van de opbrengst van de dag en als team te bepalen welke actiepunten je als team wilt oppakken voor de komende periode.

1139