Zoeken

Bezinningsdag 2020

Zoals jullie in een eerder bericht hebben kunnen lezen, houden we op Deo volente maandag 6 januari 2020 de jaarlijkse bezinningsdag in Amersfoort. Het thema van de dag is 'Leren voor het leven’.

Er zijn twee lezingen:

  • Lezing door prof. dr. J. (Jelle) Jolles, hoogleraar neuropsychologie‘De lerende tiener en zijn ontplooiing’

De mbo-student is te beschouwen als ‘werk in uitvoering’: de rijping van zijn of haar neuropsychologische vaardigheden en het brein loopt nog door tot ver na het 20e jaar. Daarom doet hij of zij nog veel kennis en ervaringen op die nodig zijn voor leren & denken en voor kiezen & beslissen en om te zijner tijd om een goede plek in de samenleving in te kunnen nemen. De docent - als motor van de talentontwikkeling - is nodig om aan dit proces steun, sturing en inspiratie te geven. Deze presentatie geeft vanuit de neuropsychologie handvatten voor onderwijsinnovatie gericht op leren en de persoonlijke ontplooiing. 

  • Lezing door prof. dr. M. (Marc) van der Meer, wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs - ‘Perspectief op duurzaam ontwikkelen - wat betekent dat voor het Hoornbeeck College?’

Een doorbraak voor een leven lang ontwikkelen staat hoog op de landelijke onderwijsagenda. Wat bedoelen we daarmee? Waarom wordt dit thema steeds belangrijker? Wat betekent dat voor de school en met name voor de medewerkers die daar werkzaam zijn? In de lezing zal worden ingegaan op het vraagstuk van beroepsvorming, professionalisering, wendbaarheid en mobiliteit van werkenden in het licht van de veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Kernpunt is een bekende gedachte: ergens goed in worden, hoe kunnen we dat realiseren?

Informatie over de sprekers

Prof. dr. J. (Jelle) Jolles

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jolles is een autoriteit en veelgevraagd spreker als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen. Jolles is afgestudeerd in zowel de neurowetenschappen (neurochemie) als in de gedragswetenschappen (neuropsychologie). De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan met fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek en in zijn klinisch neuropsychologisch werk met patiënten met een hersendysfunctie, blijken een relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar.

Prof. dr. M. (Marc) van der Meer

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het mbo. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg en CAOP in Den Haag op de leerstoel van de arbeidsmarkt voor leerkrachten. Daarnaast werkt hij voor de toporganen van het MBO en verzorgt hij lezingen en workshops in het hele land. Hij neemt onder meer deel aan de onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ (NRO) en aan de internationale verkenning van de European Training Foundation naar publiek-private samenwerking. Hij is onder andere auteur van ‘Naar een lerend bestel in het mbo’ (NRO, 2017) en ‘Perspectief op duurzaam ontwikkelen’ (CAOP, 2019). Voor een snelle ontsluiting, kijk ook naar de serie over het mbo onder zijn redactie op Scienceguide.nl.

Lees meer >>

Programma Bezinningsdag 2020

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken.

  

09.00 – 09.30 uur:
Ontvangst in aula met koffie/thee 

 

09.30 – 09.35 uur:
Welkom door Ad Blonk

 

09.35 – 10.00 uur:
Opening door Dick van Meeuwen

 

10.00 – 10.30 uur:
Lezing door prof. dr. M. (Marc) van der Meer ‘
Perspectief op duurzaam ontwikkelen’

 

10.30 - 10.35 uur
Zingen

 

10.35 – 11.15 uur:
Lezing door prof. dr. J. (Jelle) Jolles
‘De lerende tiener en zijn ontplooiing’

 

11.15 – 11.45 uur:
Pauze met koffie/thee in aula

 

11.50 – 12.35 uur:
Workshopronde 1

 

12.40 – 13.25 uur:
Workshopronde 2

 

13.30 – 14.10 uur:
Lunch in aula

 

14.10 – 14.30 uur:
Afsluiting met korte nieuwjaarstoespraak in aula door Willem de Potter

 

14.30 uur: 
Informeel samenzijn

 

Als er programmawijzigingen komen door extreem winterweer, laten we jullie dat op Deo volente maandag 6 januari 2020 voor 06.00 uur weten in een nieuwsbericht op www.hoornbeeck.nl/nieuws.

We willen je vragen om je z.s.m. in te schrijven voor de twee workshoprondes. Zie de informatie hieronder. 

Lees meer >>

Inschrijven workshops

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops en kun je je direct inschrijven. De inschrijving kan pas verzonden worden, op het moment dat voor beide workshopsrondes een keuze is gemaakt. Mocht je een workshopronde over willen slaan, kun je voor die optie kiezen.

1137