Zoeken

Bezinningsdag 2019

Zoals jullie in een eerder bericht hebben kunnen lezen, wordt op D.V. maandag 7 januari 2019 de jaarlijkse bezinningsdag in Amersfoort gehouden. Het thema van de dag is 'Persoonlijke (her)vorming’.

Het thema vorming staat gelukkig weer hoog op de agenda van het onderwijs. Het leek de laatste tijd dat rendementen en gerichtheid op bijvoorbeeld excellentie en een strikte uitvoering van examinering de boventoon voerden binnen het mbo. Dat kan niet de bedoeling zijn. Natuurlijk moeten deze onderdelen de aandacht krijgen, maar een van de kwalificaties van het mbo is ook burgerschap (naast een kwalificatie voor de arbeidsmarkt en de kwalificatie van doorstroming naar het vervolgonderwijs (hbo).

Wie burgerschap zegt heeft het over vorming. Vanouds heeft het christelijk reformatorisch onderwijs vorming om als christen in de samenleving te staan als een van de belangrijkste doelstellingen gehad. Het staat ook in onze missie. Daarbij bedoelen we vooral persoonsvorming; dat gaat een tandje dieper dan alleen maar burgerschap. Hoe staat het met deze vorming van onze studenten? Maar durven we ook in de spiegel te kijken: hoe staat het met de vorming van ons als personeel? Zijn we als docenten en medewerkers in de ondersteunende diensten wel toegerust? Daar gaat deze bezinningsdag over. In hoofdlezingen en workshops wordt hierop ingegaan.

Er zijn twee lezingen:

  • Lezing door drs. N. (Nico) van Steensel ‘Persoonsvorming als onderwijsdoel’

Vorming staat hoog op de agenda van het ministerie van onderwijs. Maar wat verstaat men eronder? Onze studenten moeten goede burgers van ons democratische land worden. Dat is dus helemaal niet waardenvrij.Wat zegt de Bijbel over persoonsvorming. Wat is ons doel als reformatorische scholen? Dat onze studenten volwassenen worden die God en hun naaste naar Gods Woord willen dienen. Maar is dat iets wat gezinnen, scholen of kerken kunnen maken? Wat is dan wel de taak van onze school? Wat kunnen we in de praktijk doen en doen we daar wel aan wat we kunnen doen? Daarnaar wil ik een eerste verkenning doen.

  • Lezing door W. (Wim) Büdgen ‘Christelijke vorming van doeners: onze roeping!’

Mijn lezing valt uiteen in drie onderdelen. Allereerst ga ik in op Bijbelse persoonlijke vorming in het algemeen. Dat doe ik door erop te wijzen dat hiervoor een diepe overtuiging nodig is, dat dit moet gebeuren vanuit een heldere visie en dat dit een gezamenlijke leerweg is van docenten en studenten.

Vervolgens ga ik in op de vraag waarom ‘doeners’ juist bij het onderwerp Bijbelse persoonlijke vorming nogal eens tegen problemen aanlopen. Daarbij kom ik tot de stellingname dat wij de oorzaak zijn van de problemen van onze doeners.

Als derde reik ik Bijbelse lijnen aan en praktische uitwerkingen voor de Bijbelse persoonlijke vorming van jongeren in hun meer beroepsgerichte leerweg naar volwassenheid. Het gaat daarbij om het antwoord op de vraag: wat hebben zij nodig om op een positieve manier als christen te functioneren in de samenleving.           

Informatie over de sprekers

Drs. N. (Nico) van Steensel

Nico van Steensel werkt al vele jaren bij het Hoornbeeck College in Rotterdam als docent Godsdienst. Sinds twee jaar doet hij als lector onderzoek naar de identiteitsvorming van onze jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren nog erg op zoek zijn, en daarbij graag met de ouders van gedachten willen wisselen

W. (Wim) Büdgen

Büdgen was 19 jaar docent Nederlands, daarna 24 jaar schoolleider/bestuurder. Hij is al vele jaren catecheet. Büdgen houdt lezingen en schrijft artikelen over de leefwereld van jongeren en over vormings- en opvoedingsvraagstukken.

Lees meer >>

Programma Bezinningsdag 2019

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken.

 

09.00 – 09.30 uur:
Ontvangst in aula met koffie/thee

 

09.30 – 09.35 uur:
Welkom door drs. S. (Sijmen) Nentjes (dagvoorzitter)

 

09.35 – 10.00 uur:
Opening door ds. A.C. Uitslag, lid Identiteitsraad

 

10.00 – 10.35 uur:
Lezing door W. Büdgen - Christelijke vorming van doeners: onze roeping!

 

10.35 – 10.45 uur:
Alumni

 

10.45 – 11.15 uur:
Lezing door drs. N. (Nico) van Steensel - ‘Persoonsvorming als onderwijsdoel’

 

11.15 – 11.50 uur:
Pauze met koffie/thee in aula

 

11.50 – 12.35 uur:
Workshopronde 01

 

12.40 – 13.25 uur:
Workshopronde 02

 

13.30 – 14.10 uur:
Lunch in aula

 

14.10 – 14.30 uur:
Afsluiting met korte nieuwjaarstoespraak in aula door drs. W.J. (Willem) de Potter (voorzitter CvB)

 

14.30 uur: 
Informeel samenzijn

 

Als er programmawijzigingen komen door extreem winterweer, laten we jullie dat op D.V. maandag 7 januari 2019 voor 6 uur weten in een nieuwsbericht op www.hoornbeeck.nl/nieuws.

We willen je vragen om je z.s.m. in te schrijven voor de twee workshoprondes. Zie de informatie hieronder.

Lees meer >>

Workshops

Klik op 'Lees meer' om het overzicht met workshops te bekijken.

Het overzicht is nogal groot. Daarom hebben we 't voor je in een overzichtelijk PDF gestopt. Bekijk 'm hier

Lees meer >>

Inschrijven workshops

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops en kun je je direct inschrijven. De inschrijving kan pas verzonden worden, op het moment dat voor beide workshopsrondes een keuze is gemaakt. Mocht je een workshopronde over willen slaan, kun je voor die optie kiezen.

Lees meer >>

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
398