Hoornbeeck College
Locaties

Groepsplanning lesdagen W4O2AP

Beste studenten,

In het komende jaar hoop ik jullie als SLB’er te begeleiden.

Helaas kunnen we gezien de coronamaatregelen nog niet met de complete klas bij elkaar komen.
Dat betekent dat de klas in 2 groepen gedeeld is en jullie 1X in de 2 weken op school les hebben.
De ene week heeft Groep A les op school volgens het rooster. De lessen AHT komen dan te vervallen.

De andere helft van de groep gebruikt deze dag om thuis aan opdrachten te werken.
Dit is dus wel voor iedereen een lesdag en is dus niet bedoeld om stage te lopen.
De week erop zijn dan de groepen omgedraaid.

De docenten doen hun best om zoveel mogelijk lesstof op school te behandelen maar je zult dus ook een deel zelfstandig moeten doen. Er wordt in principe geen online les meer gegeven.

De groepsindeling hebben jullie per mail ontvangen.

Hierbij het document met de groepsplanning.

Met vriendelijke groet,

Mw. Polinder