Beste bezoeker van Hoornbeeck.nl,

Op zondag is onze website niet toegankelijk. De zondag is voor ons namelijk de belangrijkste dag van de week. Daarom laten wij ons dagelijks werk liggen, zodat we deze dag kunnen besteden tot eer van God.

We verwelkomen u morgen graag opnieuw op deze website.

Hoornbeeck College
Locaties

Unieke samenwerking mbo-instellingen voor opleiden examinatoren in de zorg

Examinering is een belangrijk onderdeel binnen het mbo. De laatste jaren is het inspectietoezicht op de examinering in mbo-opleidingen fors aangescherpt. ROC’s leggen verantwoording af over de deugdelijkheid van het examenproces. Dit geldt zowel voor de schoolexamens als de praktijkexamens. De beoordelaar is verantwoordelijk voor de zorgvuldige afname van het examen én de objectieve en betrouwbare beoordeling van de student. Binnen regio Midden Nederland slaan ROC Midden Nederland, Het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en MBO Utrecht de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard.

Samenwerking
Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is dan ook essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Om de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren te vergroten gaan ROC Midden Nederland, Het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en MBO Utrecht vanaf schooljaar ’21-’22 samenwerken in het aanbieden van de online cursus SPOC (Small Private Online Course) voor de training van examinatoren in de zorg.

Kwaliteitsstandaard
In deze cursus komen alle aspecten rondom beoordelen aan de orde. Als de deelnemer aan alle vereisten heeft voldaan, ontvangt hij een certificaat. Het voordeel van deze samenwerking is dat alle zorgorganisaties, waar deze scholen binnen regio midden-Nederland mee samenwerken, eenduidig en met eenzelfde kwaliteitsstandaard worden geëxamineerd. De examinatoren worden zo opgeleid met eenzelfde kennis- en kwaliteitsniveau.

‘Dit zal resulteren in een regio Midden waarin examinatoren over de hele linie vakbekwaam zijn en expert in het observeren en beoordelen van de student. Daarnaast zijn de examinatoren objectief en onafhankelijk en bekend met het examenmateriaal en de beoordelingscriteria. Fijn om hierin als regio Midden met elkaar op te trekken!’ aldus Jos van der Eijk, directeur Gezondheidszorg College Utrecht bij ROC Midden Nederland.

Meer informatie
Meer informatie over de SPOC en aanmelden vind je op de websites van de samenwerkende onderwijsinstellingen: Het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.