Zoeken

Hoornbeeck 2020

Onderwijs met een plus

Strategisch meerjarenplan Onderwijs met een plus laat zien hoe het Hoornbeeck College de komende vijf jaar aan de slag gaat om aan de hand van vier thema's een een aantal onderwijskundige doelen te behalen.

hoornbeeck_2020

Introductiefilm en brochure

In deze korte toelichting introduceren Hoornbeeck-docenten en -studenten het strategisch meerjarenplan. 

Brochure

Het strategisch meerjarenplan is uitgewerkt in een speciale brochure onder de titel 'Onderwijs met een plus - Ons onderwijs richting 2020'. Deze brochure kun je downloaden door hieronder op de afbeelding of link te klikken.


Download de brochure 'Onderwijs met een plus'

Hieronder kun je jouw reactie op om het strategisch plan en de film geven. Je input komt terecht bij drs. W.L. Verweij, beleidsadviseur College van Bestuur.

Lees meer >>

Hoornbeeck 2020

Ons huidige strategisch beleidsplan loopt tot 2015. Het wordt dus tijd dat we aan de slag gaan en een nieuwe stip aan de horizon zetten. Het traject naar een nieuw plan bestaat uit vier fasen. Op dit moment zijn we in fase 4. Klik op 'Lees meer' voor de toelichting bij elke fase.

  FASE 1 --------------- FASE 2 -------------- FASE 3 --------------- FASE 4

   Brainstorm                Concept                 Verrijking                 Afronding

Fase 1 - Brainstorm (juni - september 2014)

In de eerste fase brachten we in kaart wat de recente ontwikkelingen zijn in het onderwijs. Daarnaast keken we goed naar de wegen die we al zijn ingeslagen. Het belangrijkste onderdeel van de brainstormfase was de droomprijsvraag (zie hieronder). We vroegen medewerkers en studenten om hun droom voor het Hoornbeeck in 2020 op papier te zetten. Deze dromen vormen een belangrijk deel van de input voor het beleidsplan.

Fase 2 - Scenario's schrijven en formuleren van strategisch concept (september - december 2014)

In fase twee heben we alle input geordend die we in fase één hebben verzameld. Op basis daarvan schreven we scenario's voor het uiteindelijke beleidsplan. Deze scenario's zijn mogelijke invullingen van het plan en bevatten onze ideeën rond onderwijs, personeel, bedrijfsvoering en omgeving.

In oktober hielden we ook de 24-uurssessie. Daarin kozen we de hoofdrichting voor ons toekomstig beleid. Daarbij waren een aantal medewerkers en studenten aanwezig om met elkaar te werken aan een strategisch conceptplan.

Fase 3 - Spiegelen en verrijken (voorjaar 2015)

In zogenoemde 'klankbordbijeenkomsten' hebben we met medewerkers, personeel, kerkenraden, ouders en organisaties in gesproken over het conceptplan. Deze informatie hebben we gebruikt om het plan te verbeteren.

Fase 4 - Vormgeving en communicatie (najaar 2015)

Nu het strategisch beleidsplan is afgerond, communiceren we het uiteindelijke document in opgemaakte vorm. Daarnaast presenteren we een samenvatting in een video waarin kort en bondig de kern uit het plan gepresenteerd wordt.

Lees meer >>

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
303