Zoeken

Voorbeeld ouders werk door

Geplaatst: 21 maart 2014

‘Nee, ik zou mijn kinderen gewoon vrij laten. Mijn ouders laten mij nu ook vrij en dat vind ik prima.’

‘Nou, ik zou echt wel afspraken maken. Dat doen mijn ouders ook met mij en dat is goed, vind ik.’

Twee reacties van jongeren van ongeveer 18 jaar. Het ging tijdens de les Burgerschap over mediaopvoeding. De opdracht was: ‘Denk eens DV 15 jaar vooruit. Dan hoop je ongeveer 33 jaar te zijn. Stel je voor dat je getrouwd bent en kinderen hebt. Je moet je kinderen opvoeden  om op een verantwoorde manier met de digitale wereld om te gaan. Welke afspraken zou je met hen maken?’

Het bleek een niet zo gemakkelijke opdracht te zijn. Ze hadden er moeite mee om zich in een heel andere situatie te verplaatsen:  ‘Zover vooruit kijken, dat kan toch niet meneer? Het is dan ook met de media wel heel anders. Facebook is er dan misschien wel helemaal niet meer.’

Dat is natuurlijk zo. Het doel van de opdracht was echter om jongeren bewust na te laten denken over hun verantwoordelijkheid in het omgaan met de media. Toen de bezwaren verdwenen waren, vond er in de groepjes een  intensieve bespreking plaats.

Wat viel op?

Jongeren laten zich vooral inspireren door het voorbeeld van hun ouders. Hoe ze zelf opgevoed zijn, nemen ze over. Het voorbeeld van ouders werkt door.  In de gesprekken klinkt ook een grote loyaliteit naar de ouders door. ‘Mijn ouders laten me vrij en ze bedoelen het goed,’ zegt de ene. ‘Ja, mijn ouders hebben ook het goede met me voor en die stellen juist regels,’ zegt de andere. In hun toekomstige opvoedingsregels klinken de opvattingen van de ouders duidelijk door.

Dat ouders de belangrijkste opvoeders zijn, blijkt ook weer uit dit voorbeeld. Bovendien leerden deze groepsgesprekken me dat we als ouders niet al te bang moeten zijn voor het stellen van duidelijke regels. Jongeren waarderen die. Een belangrijke voorwaarde is overigens wel: ouders moeten zelf de regels voorleven. Dan worden hun goede bedoelingen echt geloofwaardig en dwingen ze respect af, hoewel  we dat niet vaak van onze jongeren horen. Maar daar is dit stukje misschien goed voor…

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319