Zoeken

Ouderbetrokkenheid: nieuwsgierige vragen

Geplaatst: 03 februari 2014

Vragende ouders stimuleren hun kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen leren dan na te denken over wat er is gebeurd of wat ze hebben gezegd/gedaan.

Door: Frans van Hartingsveldt, lid van de kenniskring van het lectoraat Werken aan de Opdracht.

'Waar ging het over op catechisatie? Wat heb je geleerd?' Het zijn zomaar enkele eenvoudige vragen die we als ouders aan onze kinderen kunnen stellen, als ze terugkomen van de catechisatieles. Even los van de vraag of we gebeden hebben voor de ambtsdragers die de lessen verzorgen en of we de vragen vooraf overhoord hebben: onderzoek wijst steeds weer uit dat ouders grote invloed hebben op het gedrag en de ontwikkeling van hun kinderen. Vooral door betrokkenheid en interesse te tonen. Daarmee geven we als ouders aan, dat we onze kinderen zien.

Pubers zijn niet even uitvoerig om verslag te doen van een catechisatieles of van hun belevenissen op een schooldag. Toch is het belangrijk om steeds weer in gesprek te gaan met hen door ‘nieuwsgierige’ vragen te stellen. Nieuwsgierige vragen zijn vragen die open, eerlijk en neutraal zijn. Het zijn vragen zonder dubbele bodem.

Dus niet:

  • Ben je stil geweest tijdens de catechisatie? Het antwoord kan alleen maar ja of nee zijn.
  • Je hebt zeker geen voldoende voor geschiedenis? De ouder wil eigenlijk aangeven dat hij vindt dat zijn zoon of dochter te weinig tijd besteed heeft aan zijn huiswerk.

Maar wel:

  • Wat heb je geleerd op catechisatie?
  • Hoe ging de docent in op het onderwerp, waar we het pas over hadden?

Open vragen beginnen vaak met hoe, wie, wat, waar en wanneer. Gesloten vragen leveren in een gesprek vaak veel minder op. Dat geldt ook voor waarom-vragen. ‘Waarom’ kan ook zomaar een verwijt in zich bergen. Waarom heb je me niet gebeld? De suggestie is dan: dat had je toch zeker wel even kunnen doen.

Het gaat bij nieuwsgierige vragen niet alleen om de woorden, maar ook om de toon. Laat de toon uitnodigend zijn. Dat betekent dat de stem van de vrager aan het einde van de zin iets omhoog gaat. Dat lijkt overdreven, maar het werkt in de praktijk beter.

Vragende ouders stimuleren hun kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen leren dan na te denken over wat er is gebeurd of wat ze hebben gezegd/gedaan.

Ervaar de werking van een open vraag: hoe kunt u uitnodigende vraagzinnen stellen aan uw kinderen, leerlingen of catechisanten.

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319