Zoeken

Niets is vanzelfsprekend

Geplaatst: 20 mei 2014

‘Meneer, niets is vanzelfsprekend voor mijn studiegenoten’ zo vertelde een jongen tijdens een groepsgesprek met twee ouderlingen uit zijn kerkelijke gemeente.

‘Maar’, zo vervolgde hij, ‘tijdens de preek wordt er vanuit gegaan dat voor ons hele basale dingen als Schepping, geen seks voor het huwelijk en trouw naar de kerk komen volkomen normaal zijn.’ De betreffende jongen zit overigens op een christelijke hogeschool.

Het gesprek met deze groep jongeren leverde het beeld op dat ze aandachtig luisteren naar de preken in de gemeente.  Ze vinden het ook Bijbelse preken, maar …. ‘Wie vertelt ons nu hoe we zo’n preek in het dagelijks leven kunnen toepassen?’ Al pratend blijkt dat ze vinden dat de preken een goede dogmatische kwaliteit hebben, maar er wordt zo weinig gepreekt over de ethiek in de hedendaagse praktijk.

Over de catechisaties in deze gemeente zijn ze positief. Met name over de momenten waarin de catecheet de brug kan slaan tussen de belijdenisgeschriften en de hedendaagse praktijk. Het is voor hen een moment dat ‘de leer tot leven komt’.

Is dit een pleidooi om het allemaal anders te gaan doen in preken  en tijdens de catechisaties? Nee, een authentieke houding wordt bijzonder gewaardeerd. Maar toch wordt van authentieke ambtsdragers gevraagd om te blijven staan in deze tijd. Kunnen wij als opvoedende generatie aan onkerkelijke jonge mensen uitleggen wat het betekent dat kinderen een ‘zegen van Boven’ zijn? Onze jongeren moeten dat wel kunnen. Aan hen wordt gevraagd of er dan ‘iets naar beneden komt vallen’. Ga er maar aan staan en dan zonder gemeenschappelijk vertrekpunt in de Bijbel. Als wij van onze jongeren verwachten dat ze het niet-vanzelfsprekende, vanzelfsprekend moeten maken, dan moeten we het toch op z’n minst zelf kunnen. Probeert u het maar eens en dan zonder kerkelijke taal: leven vanuit genade, in zonden ontvangen en geboren, de kruisverdienste van de Borg…

Drs. P.H. van der Poel, lid van de kenniskring van het lectoraat Identiteit van het Hoornbeeck College

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319