Zoeken

Afsluiting lectoraat

Geplaatst: 20 april 2015

Op 20 maart 2015 is het lectoraat ‘Werken aan de opdracht’ van het Hoornbeeck College officieel afgesloten met een symposium.Lector dr. W. Fieret heeft tijdens zijn onderzoeksperiode de inmiddels bekende driedeling van reformatorische jongeren gemaakt: verbinders, schakelaars en ontkoppelaars.

Verbinders proberen de christelijke waarden en normen van thuis te integreren in hun eigen leven. Ze gaan grotendeels in het spoor van hun ouders. Schakelaars leven in twee werelden en switchen voortdurend. Ze gaan naar de kerk én de bioscoop, maar ervaren niet of nauwelijks spanning tussen die twee. Ontkoppelaars gaan een stap verder en nemen afstand van hun godsdienstige opvoeding en leven los van de Bijbel, de kerk en het christelijk geloof. Uit de vele gesprekken die het lectoraat voerde, blijkt dat verreweg de meeste reformatorische jongeren tot de schakelaars behoren.

Dr. M.J. Kater, universitair docent aan de TUA, legde de nadruk op de theologische indeling in twee groepen. Er zijn twee wegen. “Zijn alle ontkoppelaars op de brede weg, en alle verbinders op de smalle?”

Tijdens een forumdiscussie waaraan onder andere psychologe drs. S. Brons en de heer P.W. Moens, voorzitter College van Bestuur van de VGS, deelnamen, werd gewaarschuwd voor automatisme. „Ook al ben je als ouder een leesbare brief van Christus, dat wil niet zeggen dat je kinderen vanzelfsprekend verbinders worden.”

Verder werd de kritische vraag gesteld of wij onze jongeren leren omgaan met veelvormigheid. Regels mogen verschillend zijn, als de onderliggende waarden maar worden gedeeld. Soms wordt door opvoeders met te weinig respect over andersdenkenden gesproken. Zo’n houding beïnvloedt de jeugd. Wij mogen ons niet beter voelen dan de ander.

Een pijnlijke constatering was dat ook de leefwereld van ouders is veranderd.

Er werd gesteld dat verbinders onze steun hard nodig hebben. Zij behoren tot een minderheid en kunnen zich op school alleen voelen.

Het is de bedoeling dat het lectoraat na de zomer een vervolg krijgt.

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319