Zoeken

‘Moeten wij onze vaders waarschuwen?’

Geplaatst: 14 juli 2014

Een paar weken geleden bracht een collega tijdens een dagopening het WK ter sprake...

De leerlingen in 3 vmbo luisterden goed. De docente begon ermee dat ze het verschil tussen rijk en arm in Brazilië onvoorstelbaar groot vond. ‘Er worden vele miljoenen euro’s uitgegeven voor het WK. Kijk eens naar de stadions die gebouwd zijn, de wegen die aangelegd zijn en alle andere activiteiten die daarbij horen. Een paar kilometer van die stadions verwijderd leven straatkinderen in bittere armoede. Van die miljoenen euro’s was er niet 1 voor hen.’ Daarna ging de collega in op onbijbelse nevenverschijnselen bij die wedstrijden, zoals drankmisbruik, verafgoding van de spelers, het spelen van wedstrijden op zondag, het gevloek bij tegenvallende resultaten.

Aan het eind van de les kwamen twee meisjes naar haar toe. Ze zeiden dat ze het een mooie dagopening vonden. Ze waren het helemaal met de docente eens. Maar ze hadden een probleem. Hun vaders keken ook naar het WK. ‘Niet alleen door de week mevrouw, maar ook ’s zondags, als ze uit de kerk komen.’ De meisjes wisten niet wat ze moesten doen. ‘Moeten we nu tegen onze vaders zeggen dat ze dat niet mogen, dat dat verkeerd is?’

Wat een ingrijpend voorbeeld. Op deze manier wordt je opvoeding wel heel ongeloofwaardig. Bovendien breng je die meisjes van ongeveer 15 jaar in een loyaliteitsconflict. Ze houden van hun vader, ze vertrouwen hem en nu dit? Moeten ze hem waarschuwen?

Ook dit is een vorm van omgekeerde opvoeding. Die term wordt weleens gebruikt als jongeren ouderen uitleggen hoe internet werkt of hoe de computer weer op gang gebracht kan worden. In dit helaas waar gebeurd voorval voelen die meisjes zich eigenlijk geroepen om hun vader ‘op te voeden’. Of ze het werkelijk gedaan hebben, weet ik niet. Misschien hebben ze het niet aangedurfd. Misschien hebben ze het via hun moeder aan de orde gesteld.

Hoe het ook zij, de verwarring bij die pubers was groot. En dat terwijl er in deze samenleving al zoveel onzekerheid is.

‘Ouders doen er toe’, zo blijkt uit het lectoraatsonderzoek. Dit is echter een voorbeeld van verkeerde invloed. 

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319