Zoeken

Lectoraat

Lectoraat 'Werken aan de Opdracht'

Lectoraat tot versterking van het identiteitsgebonden onderwijs en de toerusting en vorming van jongeren. Lector dr. W. Fieret is verbonden aan het Hoornbeeck College. Het lectoraat is afgesloten op 20 maart 2015

lector wim fieret
 • Eindbrochure lectoraat

  Op vrijdag 20 maart 2015 is het lectoraat 'Werken aan de opdracht' van het Hoornbeeck College afgerond met een symposium. Tijdens deze bijeenkomst is de eindpublicatie 'Vorming onder spanning; refo-jongeren in de moderne cultuur' gepresenteerd.

    Lees meer
 • Afsluiting lectoraat

  Op 20 maart 2015 is het lectoraat ‘Werken aan de opdracht’ van het Hoornbeeck College officieel afgesloten met een symposium.Lector dr. W. Fieret heeft tijdens zijn onderzoeksperiode de inmiddels bekende driedeling van reformatorische jongeren gemaakt: verbinders, schakelaars en ontkoppelaars.

    Lees meer
 • 'Mijn vrienden weten er natuurlijk veel meer van'

  ‘Ja, ik ben best druk met Facebook. Ik zet er vaak foto’s op. Als ik niet goed weet of een foto geschikt is, stuur ik hem eerst door naar een paar vriendinnen. Dan wil ik wel weten wat zij ervan vinden. Nee, ik vraag dat niet aan mijn ouders. Die weten niet zo goed hoe je met die dingen moet omgaan. Ze weten wel wat van Facebook, maar ze zijn wel een beetje ouderwets.’

    Lees meer
 • Verleiding en vernieuwing

  De Bijbel is onthutsend eerlijk over mensen die God oprecht dienden maar toch in bepaalde zonden gevallen zijn, zoals Mozes, David, Salomo en Jona. Waarom? Dat is niet beschreven om te suggereren dat wij het ook niet zo nauw hoeven te nemen met het dienen van de Heere.

    Lees meer
 • Niets is vanzelfsprekend

  ‘Meneer, niets is vanzelfsprekend voor mijn studiegenoten’ zo vertelde een jongen tijdens een groepsgesprek met twee ouderlingen uit zijn kerkelijke gemeente.

    Lees meer
 • Leve de consequente moeder

  Onlangs sprak ik een moeder die vertelde hoe ze elke dag een strijd moet voeren. Als de pubers thuiskomen uit school en er weer connectie is met Koning Whapp en Prins WiFi zijn ze niet van hun mobiel te slaan.

    Lees meer
 • What Would Jesus Do?

  Ze is 17 jaar en draagt een zwarte armband met de letters WWJD: What Would Jesus Do (wat zou Jezus doen). Ze zou graag anders willen leven dan ze nu doet, vertelde ze.

    Lees meer
1

Lectoraat 'Werken aan de Opdracht'

Lectoraat tot versterking van het identiteitsgebonden onderwijs en de toerusting en vorming van jongeren. Lector dr. W. Fieret is verbonden aan het Hoornbeeck College. Het lectoraat is afgesloten op 20 maart 2015

lector wim fieret

Over het lectoraat

Met ingang van het cursusjaar 2011/2012 is vanuit het Hoornbeeck College het lectoraat identiteit van start gegaan onder leiding van lector dr. W. Fieret. De onderzoeksopdracht van het lectoraat ‘Werken aan de Opdracht’ is gericht op versterking van het identiteitsgebonden onderwijs en de toerusting en vorming van jongeren.

Het doel van een lectoraat is de verbetering van het onderwijs. Onderzoek en kennisontwikkeling zijn daarbij uitgangspunten. Het Hoornbeeck College heeft bewust gekozen voor identiteit als aandachtsgebied en richt zich vooral op de praktische toepassing daarvan. Een aspect dat juist in deze tijd veel aandacht verdient.

Gezin, kerk en school
Jongeren hebben in onze open samenleving een veelheid aan keuzemogelijkheden. Het lectoraat van het Hoornbeeck College richt zich op de vraag hoe jongeren die keuzes leren maken die passen bij het reformatorische waarden- en normenpatroon. De Bijbel als het Woord van God is daarbij leidraad en de school is een belangrijk middel voor toerusting. Maar niet alleen de school. Ons ideaal is namelijk dat school, gezin en kerk nauw blijven samenwerken ten behoeve van onze jongeren. Deze drieslag heeft een Bijbelse legitimatie. Immers, bij de doop van hun kinderen beloven ouders dat ze hun kind zullen opvoeden en laten opvoeden vanuit de Bijbel.

Leefwereld jongeren
Er is spanning tussen het Bijbelse waarden- en normenpatroon en dat van onze grotendeels geseculariseerde samenleving. Die spanning kan leiden tot een verschil tussen moreel besef en moreel gedrag. Daarom wil het lectoraat door middel van onderzoek kennis verwerven over en het inzicht vergroten in de morele ontwikkeling van jongeren. Kennis van hun leefwereld is daarbij onmisbaar.

Kenniskring
Het lectoraat is verbonden aan het Hoornbeeck College, de reformatorische instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. De opbrengsten van het lectoraat zullen ook gedeeld worden met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Aan het lectoraat is een kenniskring verbonden, die bestaat uit deskundigen op het gebied van het onderzoek. Vanuit het lectoraat zal samengewerkt worden met andere hogescholen die zich bezighouden met dit thema, zoals Driestar Educatief. Klik hier voor meer informatie over de kenniskring.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het College van Bestuur waaronder het Hoornbeeck college ressorteert, de heer drs. W.J. de Potter (tel. 033-468 08 43).

Lees meer >>

Brochure 'Ouders, de belangrijkste opvoeders'

Via deze link kunt u een gedeelte van de nieuwe brochure 'Ouders, de belangrijkste opvoeders' downloaden.

Nieuwsbrieven van het lectoraat

Vanuit het lectoraat worden regelmatig artikelen en nieuwsbrieven gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en de actuele stand van zaken.Hieronder staan het archief van de nieuwsbrieven die u kunt downloaden. Wilt u een reactie geven of over een onderwerp verder doorpraten? Neem dan gerust contact op met de lector, dr. W. (Wim) Fieret via zijn emailadres: ft@hoornbeeck.nl.

Brochure 'Ouders, de belangrijkste opvoeders' (mei 2014)

Nieuwsbrief 17 (november 2014)

Nieuwsbrief 16 (september 2014)

Nieuwsbrief 15 (mei 2014)

Nieuwsbrief 14 (maart 2014)

Nieuwsbrief 13 (januari 2014)

Nieuwsbrief 12 (november 2013)

Nieuwsbrief 11 (september 2013)

Nieuwsbrief 10 (mei 2013)

Nieuwsbrief 9 (maart 2013)

Nieuwsbrief 8 (januari 2013)

Nieuwsbrief 7 (november 2012)

Nieuwsbrief 6 (september 2012)

Nieuwsbrief 5 (mei 2012)

Nieuwsbrief 4 (maart 2012)

Nieuwsbrief 3 (januari 2012)

Nieuwsbrief 2 (november 2011)

Nieuwsbrief 1 (oktober 2011)

Lees meer >>

Lectorale rede

Op vrijdag 3 februari jl. is de heer dr. W. Fieret officieel geïnstalleerd als lector identiteit van het Hoornbeeck College. Samen met een kenniskring van deskundigen doet hij onderzoek naar de vraag hoe reformatorische jongeren Bijbelse waarden en normen een plaats geven in hun leven.

De titel van het lectoraat is "Werken aan de Opdracht". Het onderzoek richt zich op jongeren tussen de 15 en de 21 jaar. Ook worden ouders, leraren en ambtsdragers erbij betrokken. Het lectoraat wil jongeren helpen op een Bijbels verantwoorde wijze hun plaats in de samenleving in te nemen, maar zich ook richten op hun "eeuwige bestemming", reden waarom Opdracht met een hoofdletter wordt geschreven.

"Het botst." Met die woorden geven jongeren aan dat zij in twee werelden leven: de wereld van thuis, school en kerk, en die van vrienden en uitgaan. Ze ervaren daarbij spanning en vinden dat het luisteren naar popmuziek, het kijken van verkeerde dvd's en het bezoeken van de bioscoop "eigenlijk" niet kan. "Heel vaak wordt dit woord gebruikt. Het is typerend voor de dubbele houding van jongeren", aldus de heer Fieret.

Het lectoraat onderscheidt drie groepen jongeren, wil weten wat de kenmerken zijn van die groepen en hoe ze tot hun keuze komen:

 • verbinders : jongeren die Bijbelse waarden en normen overnemen in hun leven
 • ontkoppelaars : jongeren die deze aan de kant zetten
 • schakelaars : jongeren die ertussenin zitten

De heer Fieret gaat zich ook verdiepen in de vraag hoe deze jongeren het best benaderd kunnen worden. Ook wil het lectoraat weten hoe reformatorische jongeren terugkijken op de toerusting en vorming die zij op school kregen. Er worden gesprekken gevoerd met afhakers om te achterhalen wat hun redenen waren om geloof en kerk vaarwel te zeggen. Het lectoraat stelt de resultaten van zijn onderzoek beschikbaar aan de zeven reformatorische middelbare scholen en kerken in de achterban.

Klik hier voor de uitgebreide versie van de lectorale rede.

Lees meer >>

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319