Zoeken

bezinningsdag

Bezinningsdag 2016

Op 4 januari 2016 houden we de jaarlijkse bezinningsdag op het Hoornbeeck College in Amersfoort. Het thema dit jaar is 'Onderwijs online'. Hieronder vind je alle informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven voor de workshops.

84

ONderWIJS ONLINE

Op 4 januari houden we de jaarlijkse bezinningsdag voor alle personeelsleden van het Hoornbeeck College. Het thema van deze bezinningsdag is Onderwijs online?

Het onderwijs op het Hoornbeeck College vraagt om een doordenking van het gebruik van ICT in de klas. Hierbij gaat het niet om de vraag of alle technische voorzieningen in orde zijn, ook niet of we de nieuwste ontwikkelingen volgen. Het gaat ons om de onderwijsvraag: wat willen wij met ICT en nieuwe media in de les? Hoe gaan we om met digitale content en een bredere inzet van ICT-toepassingen? Vanuit die visie zullen we immers pedagogische en didactische keuzes maken. Blijft de docent nog de centrale man of vrouw in het onderwijs? En wat is dan de rol van ICT? Over deze thema’s zullen bezinnende lezingen gehouden worden. In sommige workshops wordt nog een verdiepingsslag gemaakt in die bezinning. Daarnaast is er een grote keuze aan workshops, waarin praktische en voorlichtende thema’s behandeld worden. De woordspelingen in de titel vragen gewoon om nadere doordenking.

We wensen jullie een goede en inspirerende studiedag toe!

Dick van Meeuwen, lid College van Bestuur
Sijmen Nentjes, lid Directieteam

Als er programmawijzigingen komen door extreem winterweer, laten we jullie dat op 4 januari voor 6 uur weten in een nieuwsbericht op www.hoornbeeck.nl/nieuws.

Programma Bezinningsdag 2016

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken.

Programma bezinningsdag Hoornbeeck College 4 januari 2016  

Onderwijs online?

 

09.00 – 09.30 uur:     Ontvangst in aula

09.30 – 09.35 uur:      Welkom door drs. S. (Sijmen) Nentjes (dagvoorzitter)

09.35 – 10.00 uur:      Opening door drs. D. (Dick) van Meeuwen

10.00 – 10.30 uur:      Lezing door dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn*

10.30 – 11.00 uur:      Lezing door M. (Michel) van Ast**

11.00 – 11.30 uur:     Pauze koffie/thee in aula

11.30 – 12.15 uur:      Workshop één

12.15 – 13.15 uur:     Lunch in aula

13.15 – 14.00 uur:      Workshop twee

14.00 – 14.05 uur:      Terug naar aula

14.05 – 14.30 uur:      Nieuwjaarstoespraak door drs. W.J. (Willem) de Potter in aula

14.30 – 14.45 uur:      Sluiting door drs. S. (Sijmen) Nentjes in aula

14.45 – 15.30 uur:     Informeel samenzijn

* Lezing: 'Fasten your seatbelts' door dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn

 • Wat als…

  … 80 procent van de zorgtaken in een verpleeghuis uitgevoerd wordt door robots?

  … al het openbaar vervoer met bussen en treinen vervangen is door elektrische ‘driverless cars’?

  … computers zo klein worden dat ze in een rode bloedcel passen en door het lichaam reizen?

  Bijna de helft van alle taken waarvoor werknemers nu betaald worden, kan overgenomen worden door robots. Niet pas in 2032, maar nú, anno 2016.

  Deze verwachtingen zijn geen hallucinaties van een fantast of bespiegelingen uit de bureaula van staatssecretaris Dekker, maar ze komen van gerenommeerde onderzoeksinstituten als McKinsey.

  Wat betekent dat voor onze beroepsopleidingen? Maakt een mbo-docent die z’n werk goed doet, daarmee straks zichzelf overbodig? Als de ontwikkelingen zo snel gaan, hoe kunnen we dan ooit studenten opleiden voor beroepen die nog niet eens bestaan?

  Of is het juist andersom: ja, de ontwikkelingen gáán zo snel en daarom is het des te belangrijker dat we mbo-studenten een gedegen, duurzaam fundament meegeven, een stevige basis met vaardigheden die hen helpen om staande te blijven in die turbulentie? En wat is dat dan voor fundament? Steef de Bruijn gaat in z’n lezing samen met u op zoek naar een antwoord op deze vragen.
   

 • Steef de Bruin is lector bij het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van hogeschool Driestar educatief, adjunct-hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en bestuurslid van stichting Mediawijzer.

** Lezing: 'Kleppen dicht' door M. (Michel) van Ast

 • Er bestaat veel evidentie dat ICT in het onderwijs een positief effect kan hebben op de leerresultaten en betrokkenheid van studenten. De docent is echter de allesbepalende sleutel. Hij of zij maakt iedere dag opnieuw het grootste verschil voor de studenten in zijn of haar klas. Dat is ook de ervaring van Michel van Ast die u in zijn lezing meeneemt op zijn eigen zoektocht naar de waarde van ICT voor zijn eigen onderwijspraktijk. 
   
 • Michel van Ast heeft van leren zijn beroep gemaakt. Hij begon zijn onderwijsloopbaan als docent wiskunde, werkte bij een educatieve uitgeverij, startte een onderwijskundig projectbureau, gaf jarenlang les op de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en zet zich tegenwoordig in als spreker, trainer en adviseur. Hij is vooral actief op het thema 'onderwijs en ICT'. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij coauteur van Kleppen dicht, een publicatie over effectief leren met ICT.
Lees meer >>

Workshops en sprekers

Klik op 'Lees meer' om het overzicht met workshops en sprekers te bekijken.

 1. Doe de doppen uit je oren - M.J.T. (Johanneke) de Braal en D.P. (Pieter) Bakker
   
  • Doelgroep: conciërges en administratie
  • Je komt in je werk de studenten dagelijks tegen; in de gang, de kantine, de mediatheek, op het plein. Ze luisteren muziek, kijken filmpjes, appen, facebooken, downloaden, bellen en gamen. Moet je daar iets mee? Negeren, straffen, praten...? En wat wil je bereiken met je aanpak? In deze workshop gaan we op praktische wijze op zoek naar een antwoord op deze vragen.
  • Johanneke werkt op het Hoornbeeck College Rotterdam als docent Gezondheidszorg. Ze geeft met name les aan studenten van de opleiding helpende zorg en welzijn en een aantal uren bij de opleiding verpleegkunde. Sinds vorig jaar is Johanneke als schoolopleider ook betrokken bij de begeleiding van startende docenten.
  • Pieter is docent gezondheidszorg bij het team verpleegkunde op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Als verpleegkundige heeft hij in de acute psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie gewerkt. Pieter is regelmatig simulant geweest voor trainingen en lessen gesprekstechnieken en omgang met moeilijk (evt. psychiatrisch) gedrag.
    
 2. Digitale tools die het leerrendement verhogen: wat werkt wel en wat niet? dr. G. (Gerdineke) van Silfhout

  • Let op:  neem uw laptop mee als u mijn workshop wilt volgen!!

  • Socrative, Kahoot, Pick Me, Padlet, WhiteBoard of nog hipper: Classdojo, Powtoon, Screencast-o-matic, Mentimeter of Wheeldecide… Allerlei online tools die je in je onderwijs kunt inzetten. Met nadruk op 'kunnen', want welke tool heeft nu echt meerwaarde en wanneer kun je beter een ander middel inzetten?Mijn uitgangspunt tijdens deze workshop: de inzet van digitale tools als effectief middel en niet als doel op zich!

  • dr. G. (Gerdineke) van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij het SLO gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studiematerialen in het VO. Momenteel hebben haar projecten betrekking op taal in andere vakken, formatief evalueren en de ontwikkeling van effectieve didactieken om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te maken.
    

 3. #Seeyoutolearn - G. (Gijsbert) Bouw

  • Let op : deze workshop wordt maar 1 keer gegeven!

  • Hoe kun je studenten motiveren om betrokken en mediawijs te studeren? Het Lectoraat Nieuwe media deed twee schooljaren onderzoek met leerlingen op het Van Lodenstein College in Kesteren. En wat blijkt: leerlingen zijn gemotiveerder als ze via WhatsApp-groepen leer- en mediatips krijgen en met elkaar praten over het huiswerk.

  • G. (Gijsbert) Bouw is journalist op de redactie digitale media van het Reformatorisch Dagblad.Daarnaast is Gijsbert lid van de kenniskring van het Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar educatief en lid van de werkgroep binnen Stichting Mediawijzer.
    

 4. Social media voor beginners  - A.H. (Erik) Geluk MA

  • Je weet dat studenten er veel tijd aan besteden: social media. Maar wat doen ze nu precies online? Hoe werkt Snapchat precies? En wat maakt het nu zo leuk? In deze workshop duiken we drie kwartier in de online wereld van jongeren en krijg je een klein inkijkje in hun digitale sociale leven.

  • A.H. (Erik) Geluk MA is communicatieadviseur aan het Hoornbeeck College.
    

 5. Oude wijn in nieuwe zakken - dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn

  • Let op : deze workshop wordt maar 1 keer gegeven!

  • Het mbo moet inspelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De overheid vraagt aandacht voor nieuwe vaardigheden als samenwerken, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Als reformatorische scholen hebben we een aantal pedagogische en didactische bouwstenen geformuleerd rond ICT en mediagebruik, die samen een goed fundament vormen voor de kenniswerker in spe. Het model borduurt voort op wat de Leidse pedagoog dr. Wim ter Horst “het herstel van het gewone leven” noemt, gebaseerd op liefhebben, verbondenheid, respect en structuur. In deze workshop willen we dat concretiseren.

  • Lector bij het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van hogeschool Driestar educatief, adjunct-hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en bestuurslid van stichting Mediawijzer.
    

 6. Je docent als vriend op Facebook? - drs. K. (Jeroen) van der Laan MEd

  • Docent burgerschap en EHBO Hoornbeeck College Rotterdam. Daarnaast is Jeroen lid van de kenniskring van het Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar educatief. Binnen dit lectoraat houdt hij zich voornamelijk bezig met vraagstukken omtrent de effecten en invloed van nieuwe media op jongeren. 

  • Het gebruik van sociale media groeit. Maar hoe gebruik je deze media zelf als docent? Is het zinvol om je daarmee te verdiepen in de belevingswereld van jongeren? Zorgt het voor een betere relatie tussen docent en student? Of is het juist slecht omdat het de grenzen vervaagt? En mag je überhaupt wel zelf twitteren, Facebooken of een profiel hebben op LinkedIn? In deze workshop bekijken we de voor- en nadelen van actief zijn op sociale media, maar bespreken we ook casuïstiek.
    

 7. You’re not alone - J. (Jan) Bosch

  • “Zit ik nu al twee uur op YouTube? Verdraaid ... morgen een toets!” Je hoort het je student als het ware zeggen. Dan is Yona iets voor hem of haar! Yona verbindt een jongere met zijn beste vriend of vriendin, zodat hij er niet alleen voor staat. Yona biedt de mogelijkheid om in te stellen welke websites je liever niet bezoekt en hoeveel tijd je maximaal online wil zijn. Zo helpen jongeren elkaar om internetgebruik leuk te houden! Yona ontwikkelt de gratis Yona App voor PC, tablet en smartphone. In het voorjaar van 2016 komt de eerste versie.

  • J. (Jan) Bosch is Product Manager bij VitalHealth Software en vanaf het begin betrokken bij Yona. Jan vervult daar als vrijwilliger ook de Product Manager rol. In deze rol is hij de spil tussen gebruikers (markt) en ontwikkelaars om te komen tot een product waarin visie en wensen zijn verwerkt.
    

 8. Van Techniek naar Didactiek…! - J.M. (Sjaak) van ’t Noordende

  • Docent ICT Hoornbeeck College Kampen. Zijn vakken richten zich voornamelijk op applicatieontwikkeling. Daarnaast is Sjaak voor het Hoornbeeck College beheerder van de digitale leeromgeving It’s Learning en via Hoornbeeck Connect trainer voor het digibord.

  • De focus voor het onderwijs moet zijn dat ICT een hulpmiddel is dat docenten handvatten geeft om hun onderwijs beter te organiseren en dat het voor de docenten werk uit handen neemt. Dat vraagt om eerst te investeren om het rendement daarna te oogsten. Durf jij die investering aan? We gaan aan de slag met de Lesson Activity Tool en de samenwerkingstool (XC Collaboration) van het Smartboard.
    

 9. Online opvoeden: alternatief perspectief op christelijk mediagebruik - A.S. (Anneke) Pons-de Wit Msc 

  • Waar zijn we ten diepste bang voor als we mediagebruik onder jongeren willen beperken? Is die angst terecht en bijbels? Tijdens deze workshop worden de wetenschappelijke onderbouwing en de morele uitgangspunten van de gangbare gedachte dat media negatieve effecten heeft kritisch bevraagd. De deelnemers worden uitgedaagd om door een andere bril naar nieuwe media te kijken om op basis daarvan na te denken over christelijke mediaopvoeding.

  • Anneke Pons is als promovenda verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daar doet zij vergelijkend onderzoek naar de rol van levensbeschouwelijke diversiteit in de identiteitsontwikkeling van bevindelijk gereformeerde christenen, oecumenische christenen en atheïsten. Eerder deed zij onderzoek naar het religieus gebruik van nieuwe media onder bevindelijk gereformeerde en oecumenische christenen, waarvan de resultaten zijn terug te vinden in de bundel ‘Biblebelt Online’. 
    

 10. Hoe spreken we jongeren aan op hun gedrag op sociale media? - J.J. (Sjaak) Jacobse

  • Ga als docent in gesprek met een student over zijn of haar gedrag op sociale media. Al snel merk je een verschillende perceptie. Hoe komt dat? Hoe kom je toch op een goede manier in gesprek? Mag je sturen? Kun je op een positieve manier sturen zodat jongeren ook als christen voorbeeldgedrag laten zien? Op deze vragen gaan we op 4 januari vanuit casuïstiek een antwoord bedenken. Welkom om mee te doen!

  • J.J. (Sjaak) Jacobse is jeugdwerkadviseur en programmamanager bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Vanuit deze functie is Sjaak veel bezig met advisering rondom ‘jongeren in de gemeente’ aan gemeenten en kerkenraden. Daarnaast werkt hij aan ontwikkeling van nieuwe projecten.
   Sjaak is een dag in de week werkzaam ten behoeve van het Lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van hogeschool Driestar educatief.
    

 11. Didactiek en Powerpoint - A.M. (Adriaan) Otte

  • Voor lesgeven draai je je hand niet meer om, maar een goede Powerpoint heeft nog uitdagingen voor je. Wil jij weten wat de do’s en don’ts zijn bij presenteren en hoe je daarvoor handig Powerpoint in kunt zetten: welkom bij deze workshop! Er wordt meteen ingegaan op nieuwe ontwikkelingen binnen Powerpoint zodat je deze binnen je les of training kunt inzetten.

  • A.M. (Adriaan) Otte is informatiemanager binnen de afdeling ICT-O van het Hoornbeeck College.
    

 12. ZorgICT voor zorgverleners in spé. Trends, ontwikkelingen en praktische handvatten - H.J.D. (Dave) van Dijk

  • Doelgroep: Sector Gezondheidszorg en Welzijn

  • De deelnemers zullen aan de hand van trends en ontwikkelingen in de ZorgICT worden meegenomen naar wat de studenten te wachten staat wanneer ze in het werkveld gaan participeren. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt een beeld geschetst van mogelijkheden en toepassing van ZorgICT in de dagelijkse praktijkvoering in de zorg.

  • H.J.D. (Dave) van Dijk is manager eHealth Solutions VitalHealth Software. Verantwoordelijk voor Productmanagement en implementatie van de producten van VitalHealth Software: software applicaties in de gezondheidszorg voor ketensamenwerking en -dossiers, digitale vragenlijsten, zelfmanagement en andere eHealth toepassingen. Vanuit zijn zorgachtergrond houdt Dave zich vooral bezig met de functionele en praktische kant van de ZorgICT.
    

 13. (E-)Shoppen zonder tas! Doet winkelstraat om de das. De macht en kracht van E-commerce. - J. (Jos) Hovestadt

  • Doelgroep: sector economie en ICT
  • De retail en detailhandel maken in de 21ste eeuw de grootste verandering mee sinds hun ontstaan. Welke veranderingen liggen hieraan ten grondslag? Wat zeggen de getallen? Welke eisen stellen de consumenten in de 21ste eeuw? Hoe ga je als christen om met online verkopen m.b.t. de discussie omtrent koopzondagen?

  • J. (Jos) Hovestadt is directeur-eigenaar van Het Nieuwe Web, waarin hij werkt in de functie Marketing en Sales Consultant.
    

 14. Digitaal nakijken met It’s Learning - ing. J.T. (Jan Tymen) Langelaar

  • Wil je ook af van de stapels werkstukken en toetsen? Ga digitaal en stap over op It´s Learning. Met It´s Learning kun je toetsen afnemen, werkstukken laten inleveren, je presentaties aan studenten beschikbaar stellen, studenten laten inschrijven voor bijvoorbeeld een workshop of een enquête afnemen. Tijdens deze workshop gaan we langs de mogelijkheden van It’s Learning.

  • ing. J.T. (Jan Tymen) Langelaar is docent Elektrotechniek Hoornbeeck College Amersfoort. Jan Tymen verzorgt lessen elektronica en een aantal vakken die met ICT te maken hebben. Ook houdt hij binnen het team bezig met HIP en It’s Learning.
    

 15. Docent overbodig door ICT? - ing. A.A. (Ton) Gorter

  • Leren verandert. Wat zijn de gevolgen van de veranderde student, de veranderde samenleving én de veranderde beschikbare didactische hulpmiddelen? Moet de docent ook veranderen? Levert zijn of haar rol aan betekenis in? Wordt hij of zij meer en meer overbodig? Dat zijn de vragen die we onszelf in deze workshop stellen. En we gaan op zoek naar de antwoorden.

  • Opleidingsmanager Bouwkunde / ICT Hoornbeeck College Amersfoort.
    

 16. Digitale tools effectief leren inzetten - M. (Rianne) Stout-van Hoepen

  • Popplet, Wikispaces, Edmodo, Socrative, Padlet, Glogster, Quizlet, of Nearpod. Er staan veel verschillende digitale tools tot onze beschikking via de tablets, smartphones of computers. Maar hoe zet je die effectief in tijdens je les? In deze workshop leer je hoe je digitale tools gebruikt om het leerrendement te vergroten. Om het te laten aansluiten op je lesdoelen. Daar gaan we praktisch mee aan de slag. Weinig ervaring of een beetje meer? Welkom!

  • Docent verpleegkunde Hoornbeeck College Rotterdam. Na de praktijk als cardiologieverpleegkundige is Rianne nu in opleiding voor docent. Ze heeft aan de Hogeschool Rotterdam een minor gevolgd over ‘Digitale Didactiek en Nieuwe media’ en doet praktijkonderzoek naar het inzetten van digitale tools in de les. 

Lees meer >>

Inschrijven workshops

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops en kun je je direct inschrijven.

Lees meer >>

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
398